Meniu Închide

Termene și condiții

Termene și condiții de utilizare a site-ului și serviciilor noastre

[actualizat la: 13.10.2022]

Te rugăm să citești termenele si condițiile înainte de a utiliza sau de a obține informații sau servicii web / IT / hosting / grafică / alte servicii prin intermediul acestui site.

Prin accesarea, utilizarea, obținerea de informații sau solicitarea de servicii prin intermediul site-ului nostru, ești de acord sa respecți aceste „Termene și condiții”. Totodată, prevederile de la „Termene și condiții” reprezintă înțelegere (și au valoare de contract) dintre părți. În cazul în care nu ești de acord cu „Termenele și condițiile” de utilizare ale site-ului și serviciilor trebuie să încetezi imediat folosirea serviciilor și a site-ului.

WEBGROW S.R.L. în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului și ca prestator al serviciilor descrise prin intermediul site-ului, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către vizitatorii site-ului și Clienții săi, inclusiv a datelor cu caracter personal, conform legilor în vigoare. Te invităm să citești detaliile în pagina: Politica de confidentialitate si cookies.

WEBGROW S.R.L. este persoană juridică română cu sediul in Bucuresti, Sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5554/2015, cod identificare fiscala 34478779, poate fi contactată în intervalul 10:00 – 18:00 la telefon 0748.112.785 sau prin e-mail la office [a rond] webgrow [punct] ro.

Prevederi generale

Ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului precum și termenele și condițiile, fără nicio notificare prealabilă; de aceea te rugăm să revii în această pagină periodic, pentru a fi mereu la curent cu „Termenele și condițiile”.

„Termenele și condițiile” constituie o înțelegere contractuală între noi și tine în legătură cu utilizarea site-ului și serviciilor noastre de către tine. În acest sens te informăm că fiecare accesare a site-ului sau comandă plasată prin intermediul formularelor din site reprezintă o acceptare expresă a termenilor și condițiilor de utilizare.

Protecția datelor cu caracter personal

Inregistrăm date cu caracter personal conform prevederilor legale in vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (pentru mai multe detalii informative, te rugam citește integral Politica de confidențialitate și cookies »).

Utilizarea site-ului

Poți utiliza site-ul doar dacă înțelegi și accepți că nu putem renunța la cookie-urile care asigură funcționarea site-ului (pentru mai multe detalii, te rog citește Politica de confidențialitate și cookies »). Dacă nu ești de acord, te rugăm să nu mai accesezi site-ul și să ștergi cookie-urile folosind uneltele specifice puse la dispoziție de browserul tău.

Politica de confidențialitate se supune legislației în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca, mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul WEBGROW. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă în termenul precizat anterior, problema va fi considerată de competenta instanței judecatoresti din raza teritorial-administrativă unde se găsește sediul WEBGROW.

Poți utiliza site-ul doar pentru a te informa, a cere informații suplimentare sau pentru a comanda servicii; poți folosi informațiile din site doar în scopul în care acestea sunt furnizate.

Nu poți utiliza site-ul pentru a afișa sau transmite vreun material ilegal, amenințător, obscen, defăimător, calomniator, indecent, profanator, pornografic sau vreun material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune, care ar putea da naștere la o raspundere civilă sau care ar putea încălca în alt mod orice lege sau orice scop care este ilegal sau interzis de acești „Termene și condiții”.

Site-ul WEBGROW.ro este găzduit pe servere specializate. Accesul tău la site poate fi întrerupt sau poate fi indisponibil în anumite momente, în special în perioadele obligatorii de mentenanță. Nu putem garanta, deși încercăm să asigurăm, lipsa de erori apărute pe site, corectarea defectelor sau erorilor apărute, lipsa virușilor sau a altor componente cu potențial dăunător pe site-ul nostru sau pe serverele care îl fac accesibil.

Nu ai dreptul de a folosi niciun dispozitiv care poate interveni sau încerca să intervină în operarea normală a site-ului nostru. Orice încercare de accesare a datelor personale ale utilizatorilor sau administratorilor site-ului, de modificare a site-ului, de afectare a performanțelor site-ului se consideră tentativă de fraudă.

Nu vom fi responsabili de:

 • daunele aduse calculatorului tău sau virușii care ar putea afecta calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării, navigării, copierii conținutului (care este interzisă!), informațiilor, materialelor, datelor, textelor, imaginilor de pe site;orice prejudicii, pierderi, daune, revendicări,
 • daune speciale, exemplare, punitive, incidente, indirecte sau de consecință de orice tip, fie pe bază de contract, răspundere strictă sau alt fel de răspundere, care decurg din/au legătură cu:
  • utilizarea site-ului, a conținutului, informațiilor, materialelor, datelor, textelor, imaginilor;
  • neîndeplinirea sau întârzierea (inclusiv în situația de utilizare sau incapacitate de utilizare a componentelor site-ului) contactării prin formularele din site;
 • daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere, acces neautorizat, comportament dăunător, neglijență sau în baza oricărei cauze de acțiune.

În orice moment și fără preaviz sau răspundere, putem înceta sau restricționa accesul tău la toate componentele sau orice componentă a site-ului, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Drepturile tale în calitate de utilizator / client

Drepturile consumatorului sunt în conformitate cu legislația în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a ne selecta utilizatorii / clienții.

Furnizarea datelor și informațiilor

În utilizarea serviciilor noastre ești de acord sa furnizezi, și totodată, declari și garantezi că informațiile personale necesare pentru situațiile legale legate de contractare și facturare, sunt actuale, corecte, adevărate și complete.

Contact

Pentru a ne putea contacta (pentru obținerea de informații despre serviciile / produsele noastre sau pentru a le comanda), este necesar ca, orice metodă de a ne trimite mesaj ai folosi (formular de contact, formular de comentarii) să ne pui la dispoziție o adresă de e-mail validă și un nume, precum și numărul de telefon, dacă dorești să obții informațiile de care ai nevoie mai direct și mai rapid.

Drepturile de autor

Conținutul, informațiile, materialele, datele, textele, imaginile de pe acest site nu vor fi copiate, republicate, reproduse, transferate, afișate, distribuite, transmise, vândute sau modificate, decât cu acordul scris al WEBGROW S.R.L..

Utilizarea site-ului precum si accesul pe site nu acordă nicio licență sau drept de a utiliza conținutul, informațiile, materialele, datele, textele sau imaginile. Totodată, nu vei utiliza niciun dispozitiv automat sau manual pentru monitorizarea conținutului, informațiilor, materialelor, datelor, textelor și imaginilor. Software-ul, aplicațiile și modulele utilizate pe site sunt proprietatea WEBGROW S.R.L. sau a partenerilor sau furnizorilor noștri. Nu se pot reproduce, crea lucrări derivate, deconstrui, dezasambla, decompila, vinde, închiria, distribui, cesiona, transfera sau modifica niciun fel de parte din site.

Pentru raportarea încălcării drepturilor de autor te rugăm să ne contactezi.

==============

CONTRACT STANDARD DE PRESTĂRI SERVICII

Dacă ai comandat unul dintre serviciile noastre prin intermediul site-ului, ai acceptat în cadrul formularului de comandă prezentele Termene și condiții. Astfel, prin emiterea comenzii tale prin intermediul site-ului, WEBGROW S.R.L. dobândește față de tine sau firma ta calitatea de Prestator, iar firma ta sau tu, dacă soliciți serviciile ca persoană fizică, dobândești calitatea de Beneficiar și se aplică de drept prevederile contractuale standard listate mai jos, fără a fi necesară redactarea și semnarea între părți a unui document pe suport tipărit.

ARTICOLUL 1 – Obiectul si pretul contractului

a) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de servicii de catre Prestator, asa cum vor reiesi acestea din fiecare act aditional sau comanda ferma acceptata de Prestator, transmisa prin intermediul site-ului Prestatorului, prin e-mail, prin formular de contact din site-ul Prestatorului sau prin oricare alte modalitati de comunicare acceptate de parti.

b) Valoarea serviciilor va fi stabilita prin:

b.1) act aditional sau

b.2) prin oferta acceptata de Beneficiar prin e-mail sau comandă plasată în website acceptata de Prestator sau prin oricare alte modalitati de comunicare acceptate de parti in cazul cererilor de oferta sau

b.3) reiese in mod direct din numarul de ore lucrat pentru executarea comenzii / cererii / solicitarii lansate de catre Beneficiar prin e-mail sau prin oricare alte modalitati de comunicare acceptate de parti, la tariful standard valabil la data solicitarii lucrarii.

c) Lucrările cu preț fix (cuprins în acte adiționale sau oferte ferme sau comandate prin intermediul site-ului Prestatorului) nu permit solicitări nelimitate din partea Beneficiarului și se prestează așa cum sunt descrise, fără a permite interpretări și negociere ulterioară. În cazul în care, din orice motive, executarea unei lucrări depășește timpul alocat prin ofertare (timp care se obține prin diviziunea sumei ofertate la tariful orar standard pentru tipul de serviciu ofertat) cu mai puțin de 25%, timpul suplimentar nu se facturează. Dacă executarea unei lucrări depășește timpul alocat prin ofertare cu mai mult de 25%, se va factura suplimentar tot timpul necesar executării lucrării, mai puțin depășirea de până în 25%. În cazul în care solicitările Beneficiarului pot duce la depășirea timpului alocat, Prestatorul va informa Beneficiarul o singură dată asupra acestui aspect; continuarea emiterii de către Beneficiar de solicitări de lucru după această informare este considerată acceptarea tacită a depășirilor, care se pot reflecta în prețul final al lucrării.

ARTICOLUL 2 – Obligatiile Prestatorului

a) Prestatorul se obliga sa execute obiectul prezentului contract asa cum va reiesi acesta din fiecare act aditional, solicitare sau comanda ferma lansata de Beneficiar și acceptata de către Prestator. Livrarea prestatiilor se face conform cu specificul lucrarii, respectiv prin executarea lucrarii in cazul campaniilor, transmiterea fisierelor rezultate prin mijloace digitate (e-mail, transfer) in cazul lucrarilor grafice, plasarea pe server a acesteia in cazul website-urilor, crearea contului de hosting in cazul serviciilor de hosting, dupa caz.

b) Prestatorul se obliga sa respecte termenele de finalizare asa cum sunt acestea ofertate sau cum vor fi stabilite acestea de comun acord intre cele 2 parti sau asa cum reies din fiecare act aditional sau nota de acceptare a comenzii ferme transmisa Beneficiarului prin e-mail sau prin oricare alte modalitati de comunicare acceptate de parti.

ARTICOLUL 3 – Obligatiile Beneficiarului

a) Beneficiarul se obliga sa puna in timp util la dispozitia Prestatorului datele, informatiile si materialele necesare executarii obiectului contractului.

b) Beneficiarul se obliga sa asigure plata contravalorii serviciilor catre Prestator conform cu Art. 5 si conform Art. 1.b..

ARTICOLUL 4 – Clauze de confidentialitate și protecția datelor cu caracter personal

a) Prestatorul se obliga sa nu foloseasca materialele primite din partea Beneficiarului decat in scopul prestarii serviciilor mentionate in actele aditionale/anexe / solicitate de către Beneficiar.

b) Din perspectiva legilor în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în cazul în care serviciile prestate presupun operarea cu astfel de date, Prestatorul reprezintă Împuternicit, iar Beneficiarul reprezintă Operator de date cu caracter personal. Prestatorul și Beneficiarul înțeleg drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, iar relatiile de lucru între Prestator și Beneficiar se supun în totalitate prevederilor legale în vigoare, care completeaza de drept Contractul.

ARTICOLUL 5 – Conditii de plata si penalizari

a) Plata se face in conformitate cu mentiunile cuprinse in fiecare act aditional/anexa, daca acestea exista. In cazul lucrarilor executate in urma comenzilor primite prin e-mail, plata se face in luna ulterioara prestarii serviciilor pentru serviciile cu o contravaloare mai mica de 1125 lei sau imediat dupa prestarea primelor 10 ore in cazul lucrarilor care necesita mai mult de 10 ore de lucru. In cazul lucrarilor solicitate prin comenzi online, plata se face in momentul comenzii, folosind modalitatile de plata permise in formularul de comanda online al site-ului (cu cardul sau Paypal) sau prin transfer bancar, daca Beneficiarul a selectat aceasta optiune de plata.

b) Platile se vor efectua in termen de maxim 5 zile de la eliberarea facturii proforme de catre Prestator si in maxim 3 zile de la plasarea comenzii online in site. Plata se poate amâna o singură dată, prin solicitare din partea Beneficiarului în maxim 3 zile de la eliberarea proformei, iar amânarea nu poate depăși 10 zile lucrătoare. Pentru comenzile plasate prin intermediul site-ului, platile nu pot fi amanate.

c) Plata se va face in baza proformelor emise de Prestator si transmise prin una din modalitatile acceptate de comunicare, urmand ca facturile fiscale sa fie emise dupa confirmarea platii. Facturile fiscale vor fi transmise in format electronic. Totodata, Beneficiarul/persoana delegata de acesta poate ridica factura fiscala in original de la un reprezentant al Prestatorului sau poate solicita transmiterea ei prin servicii de curierat, contravaloarea expeditiei fiind suportata de catre Beneficiar. Pentru comenzile plasate prin intermediul site-ului, platile se fac in baza continutului cosului de cumparaturi si sumelor afisate in acesta la momentul comenzii.

d) Plata se poate efectua in numerar la sediul Prestatorului (numai de către persoanele juridice), prin ordin de plată (transfer bancar) sau, in cazul comenzilor plasate prin intermediul site-ului, online, cu cardul. Persoanele fizice pot efectua plata doar prin transfer bancar sau online, cu cardul, prin plasarea unei comenzi in site.

e) In cazul in care Beneficiarul are neclaritati privind continutul proformei trebuie sa le exprime in termenul prevazut pana la scadenta platii aferente, in caz contrar considerandu-se acceptarea tacita a platii.

f) În cazul in care Beneficiarul intarzie platile catre Prestator, Beneficiarul se obliga la plata unor penalizari de 0.5% pentru fiecare zi de intarziere. In cazul in care Beneficiarul livreaza in timp util toate materialele/informatiile necesare executarii obiectului contractului, Prestatorul se obliga la plata penalizarilor de 0.5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.

g) Tarifele orare standard sunt publicate anual pe site-ul Prestatorului. Tarifele orare standard valabile in momentul semnarii contractului / emiterii comenzii prin intermediul site-ului isi pastreaza valabilitatea pentru Beneficiar timp de 12 luni, indiferent de schimbarile aparute in politica generala de pret a Prestatorului. Tariful orar standard este de 25 euro /h pentru operațiuni de mentenanță, si de 35 euro/h pentru interventii de setup (intervenții inițiale setare campanii, conturi, alte operațiuni servicii la terțe părți, de exemplu: setare inițială Google Ads, setare inițială Facebook Ads, adăugare locație Google My Business, setare cont Mailchimp etc), HTML, CSS, grafică. Pentru programare și consultanță tariful orar standard este de 45 euro /h.

h) Pentru situații speciale, reprezentate de operațiuni în regim micromanagement, care reprezintă prestarea serviciilor de către Prestator sub control exercitat continuu de către Beneficiar sub forma solicitărilor de extrem detaliu (exemple: mai mult de 5 solicitări / lucrare pentru mutarea unui item cu precizie de pixel într-o anumită poziție sau replicarea identică a unui model; solicitarea de a realiza aspecte grafice exacte pentru mai mult de două versiuni de browser; transmiterea de indicații care depășesc 5 pagini standard – Times New Roman 12, 2000 de caractere / pagină standard, instructiuni de a reproduce cu exactitate un model online, website, tema website, functionalitate sau animatie), tariful orar este de 60 euro / h. Prestatorul va atenționa Beneficiarul prin metodele de comunicare agreate când consideră că solicitările acestuia îndeplinesc condițiile pentru tariful pentru micromanagement.

ARTICOLUL 6 – Dreptul de proprietate intelectuala

a) Orice creatie rezultata ca urmare a indeplinirii de catre Prestator a obligatiilor mentionate in Art.2 litera a) ramane proprietatea intelectuala a Prestatorului pana in momentul achitarii integrale a obligatiilor de plata (inclusiv penalitati, daca este cazul) ale Beneficiarului, dupa care devine proprietatea intelectuala a Beneficiarului.

b) Pe parcursul desfasurarii contractului, Prestatorul acorda implicit Beneficiarului dreptul de a utiliza orice creatie rezultata din indeplinirea obligatiilor mentionate la Art.2 litera a). Prestatorul poate retrage insa oricand, fara preaviz, acest drept, in cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste complet obligatiile de plata, urmand ca achitarea sumelor restante (inclusiv penalitati, daca este cazul) sa readuca in mod implicit dreptul Beneficiarului de a utiliza creatia in cauza.

c) Utilizarea creatiei in cauza in conditiile in care Prestatorul a retras acest drept este interzisa sub sanctiunea platii de daune interese.

d) In oricare situatie sau in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul are drept de proprietate asupra creatiilor realizate pana in acel moment cu conditia ca acestea sa fi fost achitate.

e) Fac exceptie de la punctele anterioare site-urile web realizate pe platforme proprietary/custom, caz in care fac obiectul transferului dreptului de proprietate catre Beneficiar doar elementele grafice si conceptuale specifice, iar pentru platforma folosită se acorda dreptul de utilizare nelimitata a platformei pentru site-ul sau site-urile dezvoltate, in conformitate cu fiecare act aditional. Beneficiarul nu are dreptul de a revinde sau a refolosi platforma pentru alte site-uri si nici de a folosi o varianta superioara a platformei achizitionate pentru un site in cazul altui site, in cazul caruia a fost achizitionata o versiunea inferioara a platformei.

f) Beneficiarul este direct raspunzator de preluarea si punerea la dispozitia Prestatorului in vederea executarii obiectului contractului a unor materiale (foto, audio, text) din alte surse decat cele proprii. In cazul in care Prestatorul utilizeaza la cererea Beneficiarului materiale pentru care Beneficiarul nu detine drept de copyright, Beneficiarul este singurul responsabil pentru aceasta situatie.

ARTICOLUL 7 – Nivel de acces la proprietatile online ale Beneficiarului

a) In vederea desfasurarii in bune conditii a proceselor de lucru specifice domeniului sau de activitate in vederea prestarii serviciilor solicitate de catre Beneficiar, conform cu natura solicitarilor și în cazul în care Prestatorul semnaleaza necesitatea de acces în vederea prestarii în bune condiții a serviciilor, Beneficiarul intelege si este de acord ca Prestatorul sa aiba acces integral, de administrare, cu drepturi depline, primind toate credentialele necesare, la urmatoarele proprietati online:

a.1) panou de control (Cpanel), FTP, PhpMyAdmin (baza de date), user cu rol de Administrator, in vederea prestarii serviciului de hosting si/sau a efectuarii lucrarilor solicitate sau necesare prin natura contractului la website-ul/urile Beneficiarului si a setarilor, inclusiv in ceea ce priveste gestionarea casutelor de e-mail ale Beneficiarului, la cererea acestuia sau in vederea rezolvarii unei necesitati ocazionate de interventii legate de functii de mailing in website-ul/urile Beneficiarului.

a.2) proprietati Google, dupa caz (Analytics, Search Console, Goodle Ads, Tag Manager etc), in vederea analizei statistice a datelor de trafic si a prestarii serviciilor de gestionare a campaniilor de publicitate online prin sistemul Google Ads și a altor servicii specifice.

a.3) proprietati Facebook, respectiv pagini de companie sau pagini de persoana (in cazul in care Beneficiarul opteaza pentru o pagina de persoana pentru prezenta afacerii sale pe Facebook), in vederea prestarii serviciilor de gestionare a prezentei pe Facebook si a campaniilor de publicitate online prin sistemul Facebook Ads.

a.4) orice alte proprietati online (ca exemplu, fără a se limita la: LinkedIn, Twitter, directoare de linkuri care necesită logare, servicii de mass-mailing ca Mailchimp, Aweber, etc) dupa caz, in vederea prestarii serviciilor solicitate de catre Beneficiar sau necesare prin natura serviciilor solicitate de catre Beneficiar.

ARTICOLUL 8– Comunicarile intre parti, feedbackuri si solicitari suplimentare

a) Toate notificarile si comunicarile intre parti (exceptand cazurile speciale prevazute expres in prezentul contract) se vor face in scris, prin transmiterea de mesje in sectiunea de tichete, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin e-mail, la adresa de e-mail sau adresele de email care au fost comunicate de catre o parte catre celalata parte in una dintre modalitatile mentionate. Notificarile vor fi considerate primite de catre parti la data mentionata in confirmarea de primire ori in prima zi lucratoare dupa data expedierii corecte a notificarii in cazul trimiterii prin e-mail sau prin formularul de tichete din site-ul Prestatorului.

b) Pentru lucrarile cu pret ofertat (fix), numarul de feedbackuri este limitat. Pentru lucrarile tarifate orar, numarul de feedbackuri este nelimitat.

c) Este considerat feedback mesajul exprimat in scris, al carui continut priveste, sub forma de aprobare sau lista de cerinte referitoare strict la etapa in cauza, rezultatul finalizarii asumate de catre Furnizor a unei etape de lucru, in cazul lucrarilor care pot fi etapizate, sau a lucrarii, in cazul lucrarilor care nu pot fi etapizate. Etapizarea este stabilita prin act aditional sau prin mentionarea etapizarii in oferta ferma sau prin evaluarea solicitarii de lucru primite, de catre Prestator. Mesajele transmise verbal sau prin aplicații de mesagerie nu sunt considerate feedback, iar rezolvarea lor nu este asumata de către Prestator.

d) Numarul maxim de feedbackuri incluse in pretul ofertat pentru lucrarile pentru care s-a solicitat oferta ferma si care pot fi etapizate este de doua pe etapa de lucru, cu exceptia cazurilor in care partile convin altfel in mod explicit. Pentru lucrarile care nu pot fi etapizate numarul maxim de feedbackuri incluse in pretul ofertat este de doua pe lucrare.

e) Orice etapa este automat finalizata dupa executarea lucrarilor ocazionate de feedbackul al doilea din partea Beneficiarului.

f) Depasirea, la solicitarea Clientului, a numarului de etape de feedback, precum si feedbackurile și solicitarile care cauzeaza, prin efectuarea acestora, depasirea estimatelor orare ofertate ferm, mentionate la art. 1, cu exact sau peste 25% din estimat, se tarifeaza suplimentar, la tariful orar standard valabil la data solicitarii.

ARTICOLUL 9 – Forta majora si intarzeri

a) In caz de forta majora, asa cum este aceasta definita de lege (greva, cutremur, calamitati naturale sau dificultati grave rezultate din evenimente independente de vointa Prestatorului care ar intarzia, opri sau paraliza activitatea societatii mai sus numite), Prestatorul va putea sa intrerupa in orice moment activitatea. Intr-un astfel de caz, Prestatorul isi rezerva dreptul, fie de a rezilia prezentul contract, fie de a-i suspenda executarea pentru o perioada ce urmeaza a fi stabilita de catre ambele parti.

b) Forta majora exonereaza de raspundere partea care a invocat-o, cu conditia comunicarii partenerului de contract in termen de 5 zile de la data procedurii si a documentelor doveditoare in termen de 15 zile.

c) Prestatorul nu este raspunzator de intarzierile datorate Beneficiarului (intarzierea livrarii catre Prestator a documentelor necesare executarii lucrarilor, intarzieri ale platilor pentru etapele finalizate, intarzieri ale platilor catre terte parti – Google, Facebook si altele de care depinde desfasurarea in bune conditii a lucrarilor, intarzierea feedbackurilor, depasirea numarului admis de feedbackuri, transmiterea de solicitari suplimentare, transmiterea de solicitari verbal sau prin aplicatii de mesagerie).

d) In cazul in care, din motive dependente de Beneficiar finalizarea serviciilor este intarziata cu mai mult de 60 de zile lucratoare, Prestatorul isi rezerva dreptul de a stabili un nou termen de executare a obiectului prezentului contract, numai dupa eliminarea motivelor care au dus la intarzierea initiala. Din momentul in care se reiau lucrarile si este stabilit un nou termen de livrare, nu se mai aplica penalizarile specificate la Art. 5 litera d).

ARTICOLUL 10 – Durata, incetarea contractului, denuntarea unilaterala, retur, transfer contractual

a) Prezentul contract intra in vigoare la data confirmarii acceptarii comenzii ferme primite prin intermediul site-ului sau, în cazul în care nu a fost plasată o comandă online, la data semnarii acestuia de catre cele doua parti, si are o durata nelimitata.

b) Prin natura serviciilor, conceptul de retur nu este aplicabil. Contractul isi inceteaza insa efectele fara a necesita nicio formalitate de incetare / reziliere daca se indeplinesc urmatoarele doua conditii, cumulativ:

b.1) daca toate obligatiile asumate sunt onorate, respectiv daca Prestatorul a prestat serviciile pe care le-a acceptat in urma comenzilor emise de Beneficiar, iar Beneficiarul a achitat contravaloarea acestora in conditiile contractului, si

b.2) daca Beneficiarul nu mai emite alte comenzi. La emiterea unei comenzi noi, daca aceasta este acceptata de catre Prestator, in cazul in care comanda ferma este plasata prin alte modalitati decat prin intermendiul site-ului, contractul reintra in vigoare pe durata nelimitata, pastrand tarifele specificate in contract daca noua comanda a fost plasata in termenul de valabilitate al preturilor, in caz contrar aplicandu-se tarifele orare standard valabile la data plasaii noii comenzi. In cazul plasarii unei comenzi noi prin intermediul site-ului, contractul anterior este inlocuit de cel valabil la data plasarii noii comenzi online.

c) Oricare din parti are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in orice moment, fie prin indeplinirea conditiilor de la Alin. b, fie prin transmiterea unei notificari in acest sens celeilalte parti, rezilierea operand in termen de 15 zile calendaristice calculate de la data primirii notificarii. In cazul denuntarii unilaterale a contractului prin notificare, indiferent de partea care a solicitat-o, partile raman obligate astfel:

c.1) Prestatorul va finaliza etapa de lucru aflata in derulare sau, daca aceasta etapa nu poate fi finalizata deoarece Beneficiarul respinge solutiile de lucru prezentate de catre Prestator de mai mult de 3 ori la rand, in cazul in care Beneficiarul a achitat deja contravaloarea etapei aflate in desfasurare, Prestatorul va storna factura fiscala si va returna suma achitata pentru etapa respectiva Beneficiarului, cu exceptia situatiei cuprinse in Alin. d, iar efectele contractului inceteaza imediat. În cazul in care Beneficiarul nu a achitat contravaloarea etapei aflate in desfasurare, efectele contractului inceteaza odata cu a treia respingere a solutiilor de lucru prezentate pentru etapa aflata în desfasurare, fara a mai fi nevoie de alta formalitate.

c.2) Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv etapa finalizata dupa notificarea de denuntare unilaterala a contractului.

c.3) În cazul în care etapa aflata în derulare la momentul notificarii nu este etapa finala a lucrarii, efectele contractului încetează și lucrarea rămâne neterminata, fără ca acest fapt să fie imputabil vreuneia dintre părți.

c.4) Toate fisierele care compun lucrarea ramasa nefinalizata în urma denuntarii unilaterale a contractului vor fi predate de către Prestator Beneficiarului în format electronic, pentru ca Beneficiarul sa poată contracta alt Prestator în vederea finalizarii lucrarii, dar numai după îndeplinirea condițiilor menționate la lit. c, alin. 2.

d) In cazul instrainarii afacerii sau a oricarei schimbari intervenite in structura actionarilor, asociatilor sau membrilor Beneficiarului (retragerea sau adaugarea unui asociat / membru / actionar, vanzarea, donatia sau orice alta schimbare de natura sa transfere dreptul de decizie altei / altor persoane decat semnatarii originali ai contractului,

d.1) prezentul contract ramane in vigoare si poate inceta conform Alin. c,

d.2) orice plati efectuate de Beneficiar Prestatorului inainte de instrainare / schimbare intervenite in structura actionarilor, asociatilor sau membrilor Beneficiarului nu se returneaza.

ARTICOLUL 11 – Solutionarea litigiilor

a) Instanta competenta. Orice litigii intervenite intre parti in legatura cu interpretarea, executarea sau incetarea prezentului contract vor fi solutionate de catre instanta judecatoreasca de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.

b) Procedura de conciliere obligatorie. Inainte de a se adresa curtii, partile vor depune diligente pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului, prin organizarea unei sedinte de conciliere la care vor lua parte reprezentantii partilor, iar rezultatul sedintei de conciliere va fi consemnat obligatoriu intr-un inscris care va fi semnat de catre reprezentantii partilor. Reconcilierea are loc obligatoriu la sediul prestatorului, iar data si ora intalnirii trebuie stabilite de comun acord cu cel putin 5 zile libere inainte de intalnirea de reconciliere (cel putin 5 zile lucratoare care nu includ ziua intalnirii si ziua stabilirii intalnirii). Sedinta obligatorie de reconciliere nu poate avea loc la mai mult de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii de catre partea notificata. Atat Prestatorul cat si Beneficiarul au dreptul sa inregistreze video sau audio sedinta de conciliere.

Articolul 12 – Dispozitii finale

a) Modificarea prezentului contract se poate face doar cu acordul partilor exprimat in scris, numai prin acte aditionale, semnate de ambele parti.

b) Semnatarii prezentului contract declara ca au capacitatea legala necesara pentru a semna valabil si a executa prezentul contract, in numele si pe seama partilor.

c) Nu se pot delega, cesiona sau transfera drepturile sau obligațiile contractuale decât cu acordul ambelor părți, exprimat în scris.

d) Prezentul contract se completeaza de drept cu dispozitiile legale in vigoare.

==============

„Termenele și condițiile” precum și respectarea lor de către noi si de către tine sunt în conformitate cu legislația în vigoare.

Nu se pot delega, cesiona sau transfera drepturile sau obligațiile cuprinse în prezentele „Termene și condiții”.

Orice problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe site și care nu este deja tratată de niciun articol din „Termene și condiții”, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării in scris a problemelor, de către Client / vizitator al site-ului.

Pentru orice informații suplimentare te rugăm să ne contactezi.

  Nume persoană fizică sau denumire persoană juridică*

  Adresă de email*

  Telefon:

  Subiectul mesajului

  Mesaj

  *Important! Pentru a putea trimite un mesaj este necesar:

  să citești politica de confidențialitate și cookies

  și să bifezi caseta corespunzătoare, mai sus.

  Acceptarea comunicărilor comerciale este opțională.

  Actualizări:

  • 14.05.2019 –  adăugarea integrală a Contractului cadru.
  • 29.05.2019 – formatări, corecturi text, reformulare text pentru simplificare și clarificare.
  • 07.04.2020 – adaugare mentiuni specifice comenzilor si platilor online. Schimbare tarife orare standard (majorare preturi programare si consultanta, de la 35 euro / h la 45 euro / h)
  • 14.04.2020 – clarificare mentiuni specifice comenzilor si platilor online. Uniformizare contract cadru offline / online.
  • 23.09.2020 – corectare punctuatie.
  • 13.10.2022 – se adauga in Contractul cadru alin. d la Art. 10, se clarifica Art. 10 (titulatura) si alin. c pentru armonizarea cu alin. d.